Et stort deponi for miljøgifter kler ikke en turistkommune

Av

Vi tar det for gitt at motstanden vil la høre fra seg – dersom den finnes.