Uten bedrifter, ingen arbeidere. Derfor skal vi være veldig lydhør overfor næringslivet og deres utfordringer

Av

Uten et livskraftig næringsliv har vi heller ingen arbeidsplasser, inntektsskatt og heller ingen innbyggere, skriver Audun Tveito i Ullensvang FrP.