Det bør ikke være en kommunes oppgave å holde liv i titalls festivaler

Av

Selv om vi støtter de mange dyktige og flinke arrangørene av ulike festivaler i Hardanger, mener vi støtten bør vurderes nøye hver gang, spesielt når det nå ser ut til å bli svært mange festivaler.