Aga-aksjonistane og «faktiske forhold»

Av

Svar til arbeidsgruppa for Vestsida skule sitt innlegg i avisa 30.08.19.