Å styrka Odda som regionsenter vert viktig. Regionsenteret vårt skal vera eit lokomotiv i utviklinga av Ullensvang kommune

Av

Kjære veljar!