Klarer vi ikke, eller vil vi ikke ta inn over oss advarslene?

Av