Alpelandsbyen har eit stort potensial og kan føre med seg ei rekkje positive verknadar for turisme og næringsliv

Av

Vi ser ingen grunn til å ikkje gå vidare med detaljreguleringa med ein gong.