Maken til mangel på samarbeid skal ein leita lenge etter. Særs skuffande!

Av

Me i båtlaget sit med ein følelse av at både administrasjonen og politikarane i Ullensvang herad trur dei gjer laget vårt ei teneste med denne flyttinga.