Vindkraft i motvind

Av

Nå vil staten skaffe seg muligheter for å produsere enda mer kraft, denne gang i form av vind.