Monarkiet kan bety mye for et lokalsamfunn. Det er kongebesøket i Odda et godt eksempel på

Av

Det norske monarkiet er verken udemokratisk eller utdatert.