Det store biletet i debatten

Av

Slik eg oppfattar bodskapen frå dei streikande ungdomane, er deira aksjonsform eit resultat av manglande handling frå politikarar.