Kjære Vassenden- No er tida komen for å ofre deg

Av

Eit ryggradslaust svik mot oss som har glede av dette friluftsområdet,