Lofthus båtlag og svært mange andre bygdefolk skjønar lite av det som skjer!

Av

Alle, også dei folkevalde, skal vera klar over at båtlaget slett ikkje trong bidra med noko på eit prosjekt me eigentleg var imot!