Både Sverige og Danmark har en helt annen veginfrastruktur enn hva Norge har, de har ganske enkelt ikke hatt råd til noe annet. Det har ikke Norge fremover heller

Av