At avstand skal bli instinkt, fremfor en impulsiv og hjertelig klem eller et håndtrykk, er en liten corona-pris å betale. Men den svir litt

De som trodde det nå ble bedre tid til å holde orden i heimen, få unna ryddeprosjekt og annet forefallende som har ligget på vent, tar feil i mitt tilfelle.