I 2019 vart det registrert 18 tilfelle av ruskøyring i Hardanger. Året før var det 16 og i 2017 15, og lensmann Terje Kvalvik meiner at det har ei positiv effekt å ha lokal UP-patrulje.

I 2018 var det totalt 23 trafikkulykker og i fjor 35. I fjor var det 12 ulykker med personskade, men ingen dødsulykker.