Meiner kommunen brukar over 10 millionar meir enn den bør: Føreslår nedlegging av fem skular og sju barnehagar dei neste åra

Ein ny rapport kommunen har bestilt frå Telemarksforskning føreslår store endringar i den kommunale barnehage- og skulestrukturen. Innsparinga kan bli over 20 millionar kroner i året.