Meiner fylkesmannen sin konklusjon i parkeringssaken svekker lokaldemokratiet

Raudt meiner parkeringsvedtaket betyr at retten til innbyggarinitiativ er verdilaust.