Me veit at kvart minutt tel når ein kjem i sjukebil og det hastar – når huset brenn ein stad og når politiet rykkjer ut

Av

Foreldra sender ikkje borna ut for å sykla eller gå til naboen lenger, slik trafikken har utvikla seg.