— Me ser for oss at dette vert ein god møteplass

I desse dagar er eit grindbygg i ferd med å reisa seg til glede for vaksne og born på badeplassen i Nå sentrum.