– Me må jo passa på å leggja til rette for at dei tilboda som er der i dag kan fortsetja

Dei fire eigarane av Tunvoll er på leit etter nye eigarar.