– Me har nok av informasjon som tilseier at det er mykje narkotika i området

– Dette ser me på med største alvor. Me ønsker ikkje at det skal utvikle seg i denne retninga.