— Me er veldig glade for at nokon av elevane kan byrje å kome tilbake

— Me gler oss veldig til den 27. april. Då kan me ta inn vg2 og vg3 yrkesfag- elevane.