Mattilsynet fann regelbrot på Vikevollen

18. februar var Mattilsynet på umeldt tilsyn i kjøkkena på Vikevollen i Jondal. Dei peikar på fleire forhold dei meiner bør utbetrast.