Mannen var på Nosi over Lofthus, og Røde Kors rykka ut.

Han var kald og det var blitt mørkt. Røde Kors fann mannen og var nede att i 04-tida.

– Det gjekk bra med mannen, og han trengde ikkje helsetilsyn etterpå, fortel Lina Lysfjord-Storø ved Hardanger lensmannskontor.