Statens vegvesen hadde torsdag kontroll på Seljestad kontrollstasjon. I en pressemelding blir det opplyst at kontrollen avdekket følgende:

• Et firma måtte framskaffe leieavtale på kjøretøyet før videre kjøring. De vil også bli innrapportert til løyvemyndighetene. Føreren fikk også gebyr for dekk med for liten mønsterdybde. (Kr 1000,- pr. stykk)

• Det ble skrevet ut kontrollsedler på to kjøretøy for tekniske mangler.

• Et firma vil bli innrapportert til foretakskontroll for brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

De resterende kjøretøyene ble kontrollert for vinterutrustning (dekk/kjettinger).