Eitt steg nærare bustadfelt på Sekse

I sist heradsstyre i Ullensvang opplyste rådmann Magnus Steigedal om at dei har utarbeidd ein intensjonsavtale med grunneigarar i Markastå på Sekse.