Marit og Helene ser etter symptom på frykta sjukdom

Å få den frykta plantesjukdomen pærebrann spreidd i frukthagane i Hardanger er skrekken. Ingen kjemiske middel hjelper mot smittespreiing. Einaste løysing er å riva opp smitta tre og destruera dei.