Mange i vårmodus på Byggtorget: – Ein del har kanskje god tid. I alle fall er dei hos meg

For byggevareforretninga verkar det som vårprosjekta har starta tidlegare i år. Mars i år har vore tidenes beste for Byggtorget Nedrevåg.