Målsettingen er trygge og gode tofelts veier med gul midtstripe på hele riksveg 13 i Ullensvang kommune

Av

Svar til Jan Gravdal om rv.13.