Målet var å opna 1. april - men framleis frårår turistkontoret å ta seg ned til utsiktspunkt

Destinasjon Eidfjord har dokumentert snøtilhøva på Fossli.