Maken til dårlig skilting, og dårlig behandling fra Odda Parkeringsselskap skal man lete lenge etter

Av