Må stenga for brukarane, men hiv seg rundt og tilbyr «takeaway»