Lothepus kjøper bygg på Smelteverkstomta - vil gjerne ha tips om kva han kan bruka det til

Leif Einar «Lothepus» Lothe held på med å kjøpa fordelingsstasjonen på Smelteverket.