Lokale variasjonar i kva bøker folk les - men èi bok er på topp i heile Ullensvang

Biblioteka i Ullensvang tilpassa seg både ny kommunestruktur og pandemi i 2020. Ting har endra seg - òg for lånarane.