Stenger veg heilt på dagtid

Statens vegvesen stenger nordenden av fylkesveg 104 mellom Ernes og Lofthus heilt på dagtid. Vegen får etterlengta vedlikehaldsarbeid.