Her skal det jobbast før Morellfestivalen

Ullensvang herad har mål om å setja ut fleire benkar og urner og grusa opp den store fyllinga i sentrum før Morellfestivalen.