Båthamna på Lofthus: – Det siste vedtaket var ikkje bra

Båthamna på Lofthus og plassering av den får ny politisk sakshandsaming til hausten.