Lofthus Auto går over til Tanken: — Kundane skal få lågare pris på drivstoff

Frå 31. desember 2020 er Lofthus Auto ikkje lenger ein del av YX-kjeda. Bakgrunnen er ifylje drivarane fyrst og fremst eit ynskje om lågare pris for kundane.