Andreas Jacobsen, 1. vara til styret for LO i Indre Hardanger, mener sommerpatruljen er et veldig viktig tiltak.

– I fjor ble det avdekket mange brudd. Flere av sommervikarene hadde ikke arbeidskontrakt, og på enkelte arbeidsplasser fikk vi ikke engang snakke med de ansatte, forteller han. Det også ble avdekket tilfeller der ansatte gikk på lønn langt under tariff.

– Slike tilfeller viser hvor viktig det å organisere seg, kommenterer Jacobsen.

Sommerpatruljen i Hardanger vil bli ledet fra LO-huset på Smelteverkstomta. Her vil det også bli arrangert et kveldskurs i forkant av aksjonen.

– Kurset er 15. juni og er åpent for alle unge som skal ut i sommerjobb. Vi vil orientere om hvilke rettigheter de har i arbeidslivet, sier Jacobsen.