LO i Indre Hardanger hadde konstituerende styremøte 30. mai. Terje Kollbotn fra Fagforbundet Odda - avd. 184 ble innsatt som ny leder. Sist onsdag ble det nye styret presentert for pressen, der de fortalte om planer og utfordringer i tiden framover.

– Vårt organisasjonsområde dekker Odda, Jondal, Ullensvang og Eidfjord. LO i Indre Hardanger har i dag 1800 yrkesaktive medlemmer. Med elever og pensjonister er det 2500 som er tilsluttet LO gjennom fagforeningene, opplyser Kollbotn.

Han forteller at det skal avholdes representantskapsmøte allerede 13. juni, der blant annet LO-kongressen i 2017 står på agendaen.

– Dette er den store debatten i LO hvert fjerde år. Temaet blir hvordan vi kan styrke organisasjonen, både lokalt og nasjonalt. Alle klubber og fagforeninger har forslagsrett, og vi vil samordne forslagene fra hele Hardanger, sier den lokale LO-lederen.

Rekruttering

Det nyvalgte styret er en fin blanding av veteraner og nye fjes, men styremedlemmene sier rekruttering er en utfordring for organisasjonen.

– LO i Indre Hardanger har bestemt seg for å ha fokus på utdanning av nye tillitsvalgte. Noen av oss sitter på tilmålt tid, det viktigste organisasjonsarbeidet blir derfor et systematisk utdanningsarbeid av unge medlemmer, som igjen kan føre arven videre, sier styremedlem Gard Folkvord, leder av Avdeling 61.

– Vi ønsker flere unge medlemmer i LO, det er tross alt vi som skal overta, kommenterer ungdomstillitsvalgt Veronica Tellevik Varberg.

Ørjan Andersson, leder av avdeling 44, kan fortelle at de har et vedtak i styret om å støtte unge medlemmer.

– Vi vil oppfordre de unge til å reise og delta på seminarer, slik at de får treffe andre og skape seg et nettverk, sier han.

Kollbotn sier målet er å utvikle en sunn, trivelig og inkluderende organisasjon der det er kjekt å være medlem - slik at LO på best mulig måte kan samordne arbeidet til de enkelte klubber og fagforeninger.

Nye arbeidsplasser

I tillegg til å ha fokus på rekruttering, vil det nye styret selvsagt kjempe for å påvirke samfunnet. Folkvord påpeker at selv om LO er en politisk uavhengig organisasjon, er den likevel en sterk politisk aktør.

– Jeg forventer at LO i Indre Hardanger vil kjempe for å dra lokalsamfunnet ut av stagnasjonen og inn i vekst. Industri skaper arbeidsplasser, som igjen gir inntekter til lokalsamfunnet, uttaler han.

Leif Hernes, også han fra avdeling 61, synes prioritering nummer en bør være nye arbeidsplasser.

– Arbeid til alle, sier Hernes og trekker fram betydningen av 6-timers dagen.

Kollbotn mener LO bør bidra til en offensiv industripolitikk både nasjonalt og lokalt.

– Det er ingen motsetning mellom offentlig og privat, vi trenger begge deler. Vår målsetting bør være fast arbeid til alle, med tarifflønn, understreker han.

På tvers av grensene

Konstitueringen av styret skjedde midt oppi den pågående kommunereformen.

– Hvordan forholder LO i Indre Hardanger seg til kommunesammenslåingen?

– Vår organisasjon har fungert utmerket på tvers av kommunegrensene de siste 15 årene. Det forrige styret hadde ingen debatt, eller felles standpunkt, om dette temaet. Kommunesammenslåing er ikke et hinder for oss, svarer Kollbotn.

– LO er en samfunnsaktør og har ansvar for alle innbyggerne, vår solidaritet går på tvers av kommunegrensene, sier nestleder Dijana Saga.