Slik skal dei presentera vanskelege tema for born og unge

Temaet for årets litteratursymposium i Odda er alvorleg, for ikkje å seia dystert: Døden. Men knapt noko er så alvorleg at det ikkje og kan sjåast på med skråblikk og humor. Også i år er born og unge viktig del av målgruppa.