Lite framdrift for bussterminal-prosjektet: – Utfordringen er at det er dyrt

Det store hullet inn mot Ovn 3 har fått glassvindu, mens selve ovnen har fått belysning. Denne attraksjonen blir ikke en del av bussterminalen, et prosjekt som har lite framdrift for øyeblikket.