Lindum i Odda og Brødrene Kråkevik har inngått samarbeidsavtale: – Drar nytte av det begge selskapene er gode på

Lindum AS i Odda og Brødrene Kråkevik AS har inngått samarbeidsavtale om salg av BioJord. Avtalen gjelder fram til 2022.