Lettere å betale på Brekke

Odda Parkering AS har fått på plass en ny betalingsløsning for fjellparkeringen Brekke.