Legg føringar for korleis tilsette skal kommunisere

Dei folkevalde skal no vedta retningsliner for korleis kommunisera internt og eksternt i Ullensvang kommune. Fyrstevalet for kommunal kommunikasjon skal vera den digitale varianten.