Lege mener corona må få konsekvenser for samfunnsstrukturen: - Vi må tenke nytt nå

– Dette århundret kan bli pandemienes århundre. Den neste kommer trolig i løpet av 5-8 år. Kommunene må ta hensyn til dette i sin planlegging. Blant annet ved å ikke bygge tett og høyt.