Ho vil styrka elevar og lærlingar si stemme

Skal hjelpa deg: Sigrid Isdal gler seg til å ta fatt på oppgåvene som elev- og lærlingombod. – Terskelen for å ta kontakt skal vera låg, seier ho. Pressefoto

Skal hjelpa deg: Sigrid Isdal gler seg til å ta fatt på oppgåvene som elev- og lærlingombod. – Terskelen for å ta kontakt skal vera låg, seier ho. Pressefoto

Artikkelen er over 3 år gammel

Som siste fylkeskommune i landet har Hordaland no fått elev- og lærlingombod. Sigrid Isdal trur eit godt læringsmiljø er avgjerande for den vidare vegen inn i arbeidslivet.

DEL

– Om det er store eller små utfordringar det er snakk om, skal terskelen for å ta kontakt vera låg, seier det nye elev- og lærlingombodet, Sigrid Isdal.

Ho gler seg stort til å ta fatt på oppgåvene og har allereie planar om å besøka Odda og Hardanger i løpet av våren.

Det var tilbake i 2016 at Fylkestinget vedtok å oppretta stillinga. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å gi råd og støtte til elevar og lærlingar i saker som gjeld opplæring, samt hjelpa dei med å løfta saker.

Mange er usikre

– Hovudfokuset vert å arbeida for at elevar og lærlingar får oppfylt rettane sine med tanke på dei lovar og forskrifter vi har. Eg ønskjer å få kontakt med både elevar og lærarar for å få vita meir om kva dei er opptekne av, seier ho.

Ho fortel at lærlingar mellom anna har rett til halvårssamtale og dokumentert intern opplæringsplan.

– Det som er litt synd, er at lærlingar ofte ikkje tar kontakt før mot slutten av lærlingperioden. Det er viktig å ta kontakt tidleg om ein skal gjera noko med det, seier ho.

Ombodet skal hjelpa den enkelte i vanskelege saker, samt medverka med råd og informasjon til dei som treng det.

Trygge og sjølvstendige

– Eg har alltid vore interessert i utdanningsfeltet, og synest det er spennande å arbeida med ungdom. Eit godt læringsmiljø er grunnlaget for elevar og lærlingar si faglege, men også sosiale utvikling. Dette er viktig for å skapa trygge, kreative og sjølvstendige ungdommar i skulen og i lærebedrifter, seier 38-åringen og legg til at eit godt læringsmiljø i denne fasen er avgjerande for den vidare vegen inn i arbeidslivet.

Sjølv har ho erfaring både frå yrkesfag, og høgare utdanning. Med fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, sosionomutdanning, og ein mastergrad i samfunnssikkerheit har ho god innsikt i kva det vil seia å vera elev og lærling. Isdal har i tillegg fleire års arbeidserfaring som rådgjevar på Fagopplæringskontoret. Ho har også vore karriererettleiar og sakshandsamar i NAV. Dei siste åra har ho arbeidd som HMS-rådgjevar.

Tar lærlingane på alvor

Leiar av utval for opplæring og helse i Hordaland, Emil Gadolin seier i ei pressemelding at dei er opptekne av at alle skal ha eit godt læringsmiljø.

– Dette har vi arbeidd for i fleire år og no får Hordaland endeleg på plass eit elev- og lærlingombod. Med dette viser vi at vi tar lærlingane og elevane sine rettar på alvor, seier han.

Ei av kjernesakene til det nye ombodet er lærlingane og opplæringa som går føre seg ute i bedrift.

– Vi har mange flotte lærebedrifter som gir ungdom ein god start på arbeidslivet, men ikkje alle lærebedrifter har eit like godt system som er innanfor lovverket når det gjeld fagopplæring i bedrift, seier Isdal, som vil gjera sitt beste for å nå ut til alle elevar og lærlingar.

Samarbeid

Som elev- og lærlingombod kjem ho til å samarbeida tett med mobbeombodet i Hordaland. Ho vert også del av eit nasjonalt nettverk med elev- og lærlingombod frå andre fylke.

– Eg har allereie fått mange gode råd frå andre fylke. Spørsmål eg kan forventa meg handlar mellom anna om vurdering i fag, fråvær, forbetring av karakterar, ordensregelement, bytte av læreplass, løn, lovverk og korleis ein kan ta opp vanskelege spørsmål med læraren, avsluttar Isdal.

Artikkeltags