«Fritt Fram» er et prosjekt i regi av Jondal Frivilligsentral, Odda/Ullensvang Frivilligsentraler og Virksomhet for inkludering.

- Vi ønsker å stimulere til økt interesse for friluftsliv gjennom å tilby lystbetonte og lett tilgjengelige opplevelser i friluft, samt bidra til å gjøre vegen inn i organiserte lag og foreninger kortere, sier Elin Myran, leder for frivilligsentralene i Odda/Ullensvang.

- Alle er velkomne til å delta, og vi inviterer særskilt de med innvandrerbakgrunn, slik at man kan bli bedre kjent med friluftsopplevelser her i Ullensvang, legger hun til.

Myran viser til at Ullensvang kommune har et stort mangfold av friluftsopplevelser for innbyggerne gjennom en storslått variert natur, tilrettelagde sti- og turområder samt et rikt organisasjonsliv.

- Vi ønsker å gjøre disse tilbudene mer tilgjengelige for alle som ønsker å delta, understreker hun.

Prosjektet, som har mottatt 50.000 kroner i støtte fra Vestland fylkeskommune, skal ha kick-start på Aga mandag 6. september.

- Alle er velkomne til å melde seg på hos frivilligsentralene. På Aga blir det omvisning i Agatunet, tur på Kultur og naturstien med Kåre Grønsnes som guide, samt kaffe og kake på Agastranda. Vi følger selvsagt alle smittevernregler, forsikrer Myran.

Torsdag blir det nok et Fritt Fram-arrangement under Friluftslivets uke. Da er planen tur til Storaneset ved Sandvinvatnet, med kultur- og idrettssjef Else Marie Sandal som turleder.

Friluftslivets uke varer frå 4. til 12. september og har som mål å få flere ut i naturen, ha det kjekt og skapa flest mulig gode minner. Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak.

«Ullensvang kommune ynskjer å vera ein del av denne markeringa og oppfordrer alle frivillige lag og organisasjonar til å delta. De deltar ved å arrangera ein tur, bærplukking, padletur, klatring fuglekikking, bålkos, fotokonkurranse eller andre kreative aktivitetar som gir gode naturopplevingar for små og store», skriver kommunen på sine hjemmesider.

Lederen for Odda/Ullensvang Frivilligsentraler sier de har oppfordret lag og foreninger til å melde inn sine friluftsaktiviteter under Friluftslivets uke til frivilligsentralene og kulturkalenderen «Kva skjer kultur?».