Langt fra Grimo til Bergen: – Lange ventetider under til dels kummerlige forhold i et busskur

Fylkespolitiker Gunnar Moland (H) fra Odda reagerer på den dårlige kommunikasjonen mellom ulike kollektive transportmidler i fylket.